Hjælp til montering af døre og vinduer.

Montering af vinduer og døre er ikke svært at gøre selv, når bare du ved, hvad du skal gøre. Her kan du få udførlig vejledning i at montere vinduer og døre selv.

Tag det gamle vindue ud

 • Start med at tage rammerne af vinduet. Hvis vinduet er fastkarm, skal du starte med at fjerne termoruden. Dette gøres ved at fjerne glaslister og søm, så ruden kan tages ud. Det er en god idé at anvende handsker, når man arbejder med glas.
 • Skær det gamle vindue (karmen) fri hele vejen rundt med bajonetsav. Dette er meget vigtigt. Hvis ikke de gamle søm og skruer er skåret
  over, kan de trække noget af muren med, når du begynder at rykke i karmen.
 • Sav karmen over 2-3 steder med stiksaven, og herefter løsnes den forsigtigt med koben og hammer.
 • Vindueshullet og falsen afrenses/klargøres. Eventuelle skader i murværket repareres (dem undgik vi jo). 
 • Rammerne løftes af karmen, hvis det er muligt. 

Montering af det nye vinduer

 • Vindueskarmen sættes i murhullet 3-5 cm. fra forkanten af muren. Der skal være 1,2-1,5 cm. afstand hele vejen rundt om karmen. 
 • Vindueskarmen fastholdes med kiler, så fugen bliver ens hele vejen rundt. Bundkarmen skal være i vater.
 • Karmen fastgøres i øverste hjørne med en karmskrue. Skruen skal sidde over eller lige under hængslet. Hvis det er muligt, skal skruen sidde i falsen, ellers får du synlige skruer. 
 • Rammen monteres så der er ens luft mellem ramme og karm – justér med kiler.
 • Vinduer mindre end 100 cm. i højden: Fastgøres med min. to karmskruer i hver side.
 • Vinduer højere end 100 cm.: Vurdér om det er nødvendigt at fastgøre vinduet med flere karmskruer.
 • Opklods vinduet bag alle fastgørelsespunkterne og fastgør vinduet med karmskruer.
 • Efter fastgørelse stoppes vinduet fra udvendig side med isoleringsmateriale. Karmen må ikke presses.
 • Fugebånd isættes, så det ligger ca. 1 cm. fra karmens forkant.
 • Vinduet fuges med en elastisk fugemasse.
 • Bevægelige beslagdele smøres, og vinduet efterspændes.

Montering af facadedøre, hoveddøre, terrassedøre, yderdøre etc.

Ved renovering

 • Start med at fjerne den gamle dør.
 • Dørhullet og falsen afrenses. Eventuelle skader i murværket repareres.
 • Dørens karm og dørplade skilles ad.

Montering af ny dør

 • Dørkarmen sættes i murhullet 3-5 cm fra forkanten af muren.
 • Døren fastgøres med kiler, så fugen bliver ens hele vejen rundt.
 • Hængselsiden sættes i lod og fastgøres med 3-4 karmskruer.
 • Dørpladen hænges på karmen, og karmen justeres på kilerne.
 • Luftafstanden mellem overkarm og dørpladen skal tilpasses, så der kun er lidt luft i håndtagssiden. Døren kan derved ”sætte sig” uden at”slæbe” på.
 • Bevægelige beslagdele smøres.