Energiruder/Termoruder til vinduer og døre.

Hos Net2Kompagniet leveres isat glas som standard altid som super lavenergiglas. 2 lags U-værdi 1,1. med varm kant.

Vi tilbyder selvfølgelig løsninger med 3-lags glas også, læs mere om 1-, 2- og 3-lags glas nedenfor.

Varm kant er kort fortalt, at man har erstattet aluminium afstandsprofilen, som vi kender fra almindelige termoruder, mellem glassene med en kunststofprofil. Den kendte aluminiumsprofil har kontakt med ind- og udvendigt glas, hvilket kan give mulighed for kuldebro.

En kuldebro viser sig som oftest som dug på indersiden af dine vinduer i vinterhalvåret, hvilket er med til at give et større varmetab. Alle Net2kompagniets vinduer og døre produceres med energiruder med varm kant som standard fra 01.01.2016 hvis ikke andet er aftalt.
Aluminiumsprofilen er erstattet med rustfri stål, der er pakket ind i kunststof. Dette bevirker en varm kant hele vejen rundt om glasset dermed en bedre isoleringsevne for hele vinduet eller døren.

Lidt glashistorie og udvikling

1-lags glas er stort set ude af billedet i de danske boliger. Der er dog stadig mulighed for at bevare disse - samtidig med at du optimerer dit energiforbrug. Moderne forsatsvinduer med energiglas kan være en god ide, hvis man ønsker at bevare de originale 1-lags vinduer. Forsatsvinduer er ikke noget Net2Kompagniet kan levere, så her er du nødt til at kontakte et firma, som har produktion af den niche. U-værdien er 6.

Termoruder vs. energiruder
Gammeldags termoruder består af to lag glas med luft/afstandsprofil i aluminium imellem glassene. Disse har en U-værdi på 3.

Der sidder stadig mange gamle termoruder i de danske boliger. Her kan det være en god ide at skifte til 2-lags energiruder.
Her kan man vælge at skifte hele vinduet eller skifte glassene alene. Moderne 2-lags energiruder består af to lag glas med argon/gas/ imellem ruderne - og derudover afstandsprofil i kunststof. Gas/argon og afstandprofil i kunststof er forskellen mellem energiglas og gammeldags termoruder. 2-lags energiruder har en U-værdi på 1,1.

Det nye 3-lags glas består af typisk 4 mm. glas – argon - 4 mm. glas - argon - 4 mm. glas.

U-værdien er typisk 0,6 – 0,8. Fordelen ved disse 3-lags glas er selvfølgelig den høje isoleringsværdi.
Ulempen kan være den tunge vægt i typiske udadgående danske vinduer. Mange producenter har valgt at montere 3-lags glas i 45 mm. rammer hvilket kan give problemer på sigt. Net2Kompagniet har valgt at optimere med en 68 mm. træramme, når vi producerer med 3-lags glas. Dette gælder uanset om vi taler fyrretræs- eller hårdtræsvinduer og døre i mahogni.
 

U-værdi
Vinduets U-værdi handler om, hvor godt vinduet isolerer. Jo lavere en U-værdi, jo bedre på Jysk.
Vigtigst af alt er at kende Ew. Energibalancen forkortet Ew.
Ew er ganske enkelt forholdet mellem den energi, der tabes gennem fyringssæsonen og den gratis energi, der tilføres fra solen gratis energi.
Energibalancen vil være forskellig afhængig af placering af verdenshjørnerne. Fra nord tilføres der ikke den store energi, men fra syd kommer der en del gratis energi.
Eref er oftest retvisende men stadig en forsimplet måde at anskue et vindues egenskaber på.
 

 

 

 

Hos Net2Kompagniet leveres altid isat glas, som en del af standarden, som super lavenergiglas. U-værdi 1,1.

De nye energiruder fungerer ligesom traditionelle termoruder ved at lade solen varme boligen op. Energivinduerne er imidlertid belagt med en usynlig metalbelægning, som tillader solens stråler at slippe ind, mens varmen indefra reflekteres og forhindres i at slippe ud i igen.

Energiruder giver en bedre isolering og et lavere varmetab, og ved at skifte dine gamle termoruder ud med nye energiruder kan du opnå en væsentlig besparelse på din varmeregning.Vinduer i træ giver den bedste isolering og den største energimæssige besparelse.