10 års garanti på vinduer og døre.

​Hos Net2Kompagniet ApS yder vi 10 års garanti på alle vore vinduer og døre.

 • Færdig malede træelementer samt træ/alu elementer.
 • Olierede mahogni elementer.
 • Plast og komposit elementer.
 • Ubehandlede elementer/umalede elementer 5 ÅR. Garantien er kun gældende hvis færdigbehandling er udført korrerkt. Overfladebehandling skal være udført under hængsler, glaslister etc. Færdigbehandling skal være udført inden montering. 
 • Glas Industriens garanti. Ikke udskiftning demontering/montering.
 • 5 års DVV garanti samt producentens 5 års garanti.

Net2Kompagniet ApS giver yderligere 5 års udvidet garanti pr 30.06.2015.

 • Garantien dækker ikke omkostninger til demontering/montering af erstatningselementer.
 • Garantien gælder ikke hvis de påberåbte fabrikations/materialefejl skyldes fejlmontage samt manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse.

Vi henviser til VinduesIndustriens Håndværker- og brugervejledning.

Garantien dækker ikke:

 • Skade/funktionsproblemer grundet manglende, eller mangelfuld, smøring, vedligeholdelse.
 • Stanglåse, låsekasser, greb, hængsler og beslag hvor skaden skyldes almindelig slid, ælde, anvendelse eller betjening.
 • Tætningsbånd og lister pga. slid, ælde, anvendelse, brug.
 • Overfladebehandling: maling som er misligholdt eller manglende vedligeholdelse.

Garantien dækker i Danmark. Ikke Grønland, Island og Færøerne.

Såfremt der skulle opstå en reklamation er kunden forpligtigt til at kontakte Net2Kompagniet ApS
straks efter skadens opståen. Reklamation skal ske skriftligt med nødvendig dokumentation.

Træ er et naturmateriale. Der kan derfor være glans- og strukturvariationer
på færdigmalede elementer. Vindrevner er ikke at betragte som fejl på vinduer og døre.

Bemærk venligst, at det er Deres / kunde eget ansvar at regler vedrørende gældende bygningsreglement bliver overholdt. Vindtryk, bæreevne etc. Herunder gælder også opmærksomhed på redningsåbning og fri passagebredde.

Garanti gives ikke for tæthed på indadgående døre eller døre med 1punktslås.